Stagiair HBO – beweegaanbod peuters, kleuters en meiden - Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West is het dichtstbevolkte stadsdeel van Amsterdam: zo'n 140.000 bewoners met meer dan honderd verschillende nationaliteiten op een gebied van slechts tien vierkante kilometer. Sinds 1 januari 2015 bestaat West naast de gebieden Westerpark, Bos en Lommer en Oud-West / De Baarsjes ook uit het gebied ‘Sloterdijk 1’ (het gebied ten oosten van de A10).

De variatie is groot: binnen West vind je zowel de armste als een van de rijkste buurten van Amsterdam. Een steeds belangrijker thema is de toenemende drukte, met name in de buurten die grenzen aan het centrum, die kansen maar ook uitdagingen brengt. De organisatie is op uitvoering gericht, staat middenin de wijk en onderhoudt nauwe banden met buurtorganisaties, bewoners en ondernemers.

De afdeling Sport ‘West Beweegt’ weet wat er speelt in de buurt en zorgt dat partners in de wijk een actieve rol behouden en krijgen, zodat er een kwalitatief goed sport en beweeg aanbod is. Wij richten ons op het faciliteren, stimuleren en initiëren van laagdrempelige sportactiviteiten en wij zorgen voor goede randvoorwaarden, zoals veilige en goede sportvoorzieningen. Daarbij gebruiken wij sport- en bewegingsactiviteiten ook ‘als middel’ bij het versterken van sociale cohesie, het tegengaan van overgewicht en het vergroten van maatschappelijke participatie. West Beweegt richt zich op kwetsbare doelgroepen en is actief daar waar partners geen rol (kunnen) nemen. Belangrijk is dat West Beweegt zichtbaar, flexibel en creatief is. West Beweegt neemt initiatief en weet hoe verschillende doelgroepen plezier ervaren in sport en bewegen.


Wat ga je doen?

Stadsdeel West, afdeling Sport heeft als prioriteit om peuters, kleuters en meiden in beweging te krijgen Tijdens je stage breng je het huidige beweegaanbod voor deze doelgroep in kaart en maak je een duidelijke overzicht van de verschillende activiteiten voor het gebruik van promotie materiaal. Daarnaast onderzoek je of er ander/aanvullend sportaanbod nodig is voor deze doelgroep en test je het (eventuele) nieuwe aanbod in de vorm van pilots onder de doelgroep en breng je aan het einde van je stage je een advies uit, in de vorm van een adviesrapport, over het opnemen van nieuw getoetst beweegaanbod binnen het huidige aanbod van de afdeling.

Wat krijg je er voor terug?

Wij bieden een stageplek in een dynamische omgeving, waarbij pro activiteit een belangrijke competentie is. Daarnaast kun je rekenen op een prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

Wat ga je doen?

Stadsdeel West, afdeling Sport heeft als prioriteit om peuters, kleuters en meiden in beweging te krijgen Tijdens je stage breng je het huidige beweegaanbod voor deze doelgroep in kaart en maak je een duidelijke overzicht van de verschillende activiteiten voor het gebruik van promotie materiaal. Daarnaast onderzoek je of er ander/aanvullend sportaanbod nodig is voor deze doelgroep en test je het (eventuele) nieuwe aanbod in de vorm van pilots onder de doelgroep en breng je aan het einde van je stage je een advies uit, in de vorm van een adviesrapport, over het opnemen van nieuw getoetst beweegaanbod binnen het huidige aanbod van de afdeling.

Wat krijg je er voor terug?

Wij bieden een stageplek in een dynamische omgeving, waarbij pro activiteit een belangrijke competentie is. Daarnaast kun je rekenen op een prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

Wie is Gemeente Amsterdam

Een stage bij de gemeente is een mooie kans om te laten zien wat je waard bent. Je wordt goed begeleid, krijgt de kans je te ontwikkelen in je vakgebied en veel verantwoordelijkheden en taken die passen bij je opleiding. Er zijn stages binnen veel verschillende vakgebieden. Bijvoorbeeld communicatie en voorlichting, veiligheid, techniek, ict, hrm en gezondheid. Je bent van harte welkom als stagiair bij de gemeente als je iets met Amsterdam hebt en een mbo, hbo of wo opleiding volgt. Je krijgt één vaste stagebegeleider voor zowel inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages