Je verricht werkzaamheden binnen de (operationele) dossiers internationale hoven en tribunalen, internationale misdrijven en rechtshulp bij de Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS), welke valt onder de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA), van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als stagiair krijg je de unieke gelegenheid mee te draaien in het (operationele- en beleids)proces op de hoven en tribunalen dossiers. Je ondersteunt actief bij de afhandeling van voorkomende incidenten. Ook functioneer je als secretaris (onder meer voorbereiding en verslaglegging) van overleggen, departementaal en internationaal. Daarnaast stel je conceptnota’s en spreekteksten op voor de bewindspersonen, en onderhoud je contacten met nationale en internationale partners. Voor (internationaal) overleg en debatten in de Tweede Kamer stel je dossiers samen.

Je draait als stagiair daarnaast mee in het team dat rechtshulpverzoeken van en naar Azië, Afrika en Oceanië behandelt. In dit team komen praktijkzaken en ingewikkelde vragen terecht van onder meer het Openbaar Ministerie, politie, rechterlijke macht en internationale organisaties als Eurojust.

Tevens verricht je andere voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling.

Wat ga je doen?

Je draait als stagiair mee in het team dat rechtshulpverzoeken van en naar Azië, Afrika en Oceanië behandelt. In dit team komen praktijkzaken en ingewikkelde vragen terecht van onder meer het Openbaar Ministerie, politie, rechterlijke macht en internationale organisaties als Eurojust.

Tevens verricht je andere voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling.

Wat krijg je er voor terug?

Dit betreft een stage voor de duur van zes maanden, waarbij als startdatum 1 februari 2022 wordt aangehouden. Een eerdere startdatum is bespreekbaar.

Wat ga je doen?

Je draait als stagiair mee in het team dat rechtshulpverzoeken van en naar Azië, Afrika en Oceanië behandelt. In dit team komen praktijkzaken en ingewikkelde vragen terecht van onder meer het Openbaar Ministerie, politie, rechterlijke macht en internationale organisaties als Eurojust.

Tevens verricht je andere voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling.

Wat krijg je er voor terug?

Dit betreft een stage voor de duur van zes maanden, waarbij als startdatum 1 februari 2022 wordt aangehouden. Een eerdere startdatum is bespreekbaar.

Wie is Rijksoverheid

Stagelopen bij de Rijksoverheid? Dat kan. Of je nu een mbo-, hbo-, of wo-opleiding volgt. Je kunt met alle mogelijke opleidingen terecht. Denk aan rechten, finance, administratie, ICT, bestuurskunde of communicatie. De stageduur varieert van een paar weken tot een jaar en je krijgt een stagevergoeding. Met stageplekken bij alle mogelijke rijksorganisaties, zit er vast een stage voor je bij.

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Belinda Gelsema

Belinda Gelsema