Stagiair aanpak online desinformatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Democratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling Democratie

De afdeling Democratie van de directie Democratie en Bestuur heeft als kernopdracht het beschermen en vernieuwen van onze democratie. De afdeling waakt onder meer over het correcte verloop van het verkiezingsproces, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen, en bevordert democratisch burgerschap. We bewaken en ontwikkelen de beleidskaders en wettelijke kaders.

Je loopt stage bij ons ‘desinformatieteam’, een klein en jong team dat zich ook met andere dossiers op het gebied van digitalisering en democratie bezighoudt. Denken aan de regulering van politieke advertenties en het Europees Democratie Actieplan. We werken veel samen met andere afdelingen van ons ministerie, de andere betrokken ministeries, met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en decentrale overheden.Wat ga je doen?

Ben jij wo-student en wil je ervaring opdoen in een internationaal en politiek krachtenveld? Op het raakvlak van digitalisering, veiligheid en democratie? Op onze afdeling Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag draag je als stagiair aanpak online desinformatie bij aan de weerbaarheid van onze democratie.Vanuit je interesse in de rol van social media ga je als stagiair werken voor ons team dat zich richt op de aanpak van desinformatie en de bescherming van het (online) publieke debat. Je vervult een belangrijke kennisfunctie, zowel binnen je team als binnen de verschillende ministeries.Het beleid rond desinformatie is constant in ontwikkeling door nieuwe technieken, tactieken en actoren. Om te zorgen dat wij bijblijven, maak je als stagiair een maandelijkse kennisupdate die voor een brede groep collega's relevant is. Daarnaast woon je (internationale) webinars en fysieke evenementen bij om kennis op te doen. Andere belangrijke uitdagingen van je stage zijn:

  • helpen bij de organisatie van workshops en andere evenementen;
  • ondersteuning bieden bij reguliere beleidswerkzaamheden, zoals het beantwoorden van Kamervragen en schrijven van Kamerbrieven;
  • helpen bij de invoering van maatregelen rond verkiezingen om desinformatie tegen te gaan en het (online) publieke debat te beschermen;
  • deelnemen aan Europese overleggen en meepraten over Europese acties en wetgeving.

De stage biedt je de kans om mee te draaien in een dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is. Je ervaart hoe het is om op een drukke en politieke beleidsafdeling te werken en te schakelen met veel belanghebbenden, zowel binnen als buiten de overheid. Denk aan universiteiten, het maatschappelijk middenveld en de socialmediabedrijven zelf. De inhoud van je stage stemmen we af op jouw interesses en de belangen van het team. Het nieuwe regeerakkoord kan daar van invloed op zijn.

Wat krijg je er voor terug?

Stagevergoeding € 635,- bruto bij fulltime stage

Wat ga je doen?

Ben jij wo-student en wil je ervaring opdoen in een internationaal en politiek krachtenveld? Op het raakvlak van digitalisering, veiligheid en democratie? Op onze afdeling Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag draag je als stagiair aanpak online desinformatie bij aan de weerbaarheid van onze democratie.Vanuit je interesse in de rol van social media ga je als stagiair werken voor ons team dat zich richt op de aanpak van desinformatie en de bescherming van het (online) publieke debat. Je vervult een belangrijke kennisfunctie, zowel binnen je team als binnen de verschillende ministeries.Het beleid rond desinformatie is constant in ontwikkeling door nieuwe technieken, tactieken en actoren. Om te zorgen dat wij bijblijven, maak je als stagiair een maandelijkse kennisupdate die voor een brede groep collega's relevant is. Daarnaast woon je (internationale) webinars en fysieke evenementen bij om kennis op te doen. Andere belangrijke uitdagingen van je stage zijn:

  • helpen bij de organisatie van workshops en andere evenementen;
  • ondersteuning bieden bij reguliere beleidswerkzaamheden, zoals het beantwoorden van Kamervragen en schrijven van Kamerbrieven;
  • helpen bij de invoering van maatregelen rond verkiezingen om desinformatie tegen te gaan en het (online) publieke debat te beschermen;
  • deelnemen aan Europese overleggen en meepraten over Europese acties en wetgeving.

De stage biedt je de kans om mee te draaien in een dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is. Je ervaart hoe het is om op een drukke en politieke beleidsafdeling te werken en te schakelen met veel belanghebbenden, zowel binnen als buiten de overheid. Denk aan universiteiten, het maatschappelijk middenveld en de socialmediabedrijven zelf. De inhoud van je stage stemmen we af op jouw interesses en de belangen van het team. Het nieuwe regeerakkoord kan daar van invloed op zijn.

Wat krijg je er voor terug?

Stagevergoeding € 635,- bruto bij fulltime stage

Wie is Rijksoverheid

Stagelopen bij de Rijksoverheid? Dat kan. Of je nu een mbo-, hbo-, of wo-opleiding volgt. Je kunt met alle mogelijke opleidingen terecht. Denk aan rechten, finance, administratie, ICT, bestuurskunde of communicatie. De stageduur varieert van een paar weken tot een jaar en je krijgt een stagevergoeding. Met stageplekken bij alle mogelijke rijksorganisaties, zit er vast een stage voor je bij.

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages