Meewerkstagiair masterstudent Rechten - Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam wil zo snel mogelijk een circulaire stad worden. Om deze transitie te versnellen wordt samen met Dark Matter Labs en vele andere organisaties gewerkt aan het inzichtelijk maken van het beschikbare fiscaal-juridisch instrumentarium. Amsterdam heeft een strategie opgesteld om in 2050 een circulaire stad te zijn. Om de juiste instrumenten in te kunnen zetten is een overzicht nodig van de juridische knoppen waar Amsterdam als lokale overheid aan kan draaien. Daarom zijn we met een circulaire bril bezig met het in kaart brengen van het nationale- en lokale wetgevingsstelsel, en de mogelijkheden die hierbinnen liggen. Dit is nooit eerder op deze manier gedaan en het betreft een complexe uitdaging, waarvoor grondig onderzoek binnen specifieke rechtsgebieden nodig is.

Tijdens je stage draag je bij aan de ontwikkeling van circulaire modelverordeningen. Dit doe je in een multidisciplinair team. Je werkt direct samen met rechtenstudenten fiscaalrecht, publiekrecht en privaatrecht die vanuit hun eigen expertiseveld bijdragen. En een team van innovators die bezig zijn met onder andere technische ontwikkeling, UX / gebruikersonderzoek en visueel ontwerp. Je draagt bij aan de transitie Amsterdam circulaire stad 2050.

Je werkt maximaal 36 uur per week in de periode januari/februari 2022 tot en met juni 2022. We volgen de regels en richtlijnen van het RIVM, voor nu betekent het dat je zoveel mogelijk vanaf huis werkt. Ook als er minder of geen beperkingen zijn door corona zijn er flexibele afspraken te maken over thuiswerken. Hoe dit voor jouw stage werkt leggen we natuurlijk aan je uit.

Direct aan het begin van de stage deel jij jouw ideeën en stagedoelen met je stagebegeleider. Samen bespreken jullie hoe de ideeën omgezet worden in acties en hoe de doelen worden bereikt. De gehele stage is de stagebegeleider op regelmatige basis jouw vaste aanspreekpunt en goed bereikbaar. Tijdens de online introductiedag ontmoet je andere stagiairs en krijg je inzicht in alle werkvelden van onze gemeente.

Wat ga je doen?

Dit doe je op een gemiddelde stagedag

  • Meewerken aan de ontwikkeling van een innovatieve digitale tool waarmee het wet- en regelgevingsstelsel toegankelijk wordt gemaakt voor beleidsadviseurs circulaire economie;
  • Bijdragen aan de totstandkoming van juridische analysemethodes waarmee wetten op een gestructureerde manier onderzocht kunnen worden op circulaire mogelijkheden;
  • Uitvoeren van wetsanalyses vanuit circulaire doelen, zoals het stimuleren van houtbouw of het verminderen van betongebruik in de bouw.

Interesse? Stuur dan voor 31 januari 2022 je motivatiebrief en cv en reageer via de blauwe knop.

Wil je de tekst voor deze stage nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar. Als we een eerste match zien nodigen we je uit voor een gesprek. Hebben we geen stageplek voor je, dan ontvang je een e-mail.

Wat krijg je er voor terug?

Als stagiair Rechten kom je ons 32 -36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

een bruto stagevergoeding van € 174 tot € 851 per maand (o.b.v. 36 uur en afhankelijk van jouw leeftijd). Zie ook ‘bruto stagevergoeding ‘ .

Je sta­ge­be­ge­lei­der staat de ge­he­le sta­ge­pe­ri­o­de voor jou klaar, er is in­ten­sie­ve be­ge­lei­ding met we­ke­lijks meer­de­re con­tact- en af­stem­mo­men­ten;

Je leert niet al­leen over veel fa­cet­ten van je ei­gen rechts­ge­bied, maar ook van an­de­re rechts­ge­bie­den en dis­ci­pli­nes als in­no­va­tie, cir­cu­lai­re eco­no­mie, mo­der­ne over­heids­stu­ring, ge­brui­kers­on­der­zoek en soft­wa­re­ont­wik­ke­ling.

Wat ga je doen?

Dit doe je op een gemiddelde stagedag

  • Meewerken aan de ontwikkeling van een innovatieve digitale tool waarmee het wet- en regelgevingsstelsel toegankelijk wordt gemaakt voor beleidsadviseurs circulaire economie;
  • Bijdragen aan de totstandkoming van juridische analysemethodes waarmee wetten op een gestructureerde manier onderzocht kunnen worden op circulaire mogelijkheden;
  • Uitvoeren van wetsanalyses vanuit circulaire doelen, zoals het stimuleren van houtbouw of het verminderen van betongebruik in de bouw.

Interesse? Stuur dan voor 31 januari 2022 je motivatiebrief en cv en reageer via de blauwe knop.

Wil je de tekst voor deze stage nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar. Als we een eerste match zien nodigen we je uit voor een gesprek. Hebben we geen stageplek voor je, dan ontvang je een e-mail.

Wat krijg je er voor terug?

Als stagiair Rechten kom je ons 32 -36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

een bruto stagevergoeding van € 174 tot € 851 per maand (o.b.v. 36 uur en afhankelijk van jouw leeftijd). Zie ook ‘bruto stagevergoeding ‘ .

Je sta­ge­be­ge­lei­der staat de ge­he­le sta­ge­pe­ri­o­de voor jou klaar, er is in­ten­sie­ve be­ge­lei­ding met we­ke­lijks meer­de­re con­tact- en af­stem­mo­men­ten;

Je leert niet al­leen over veel fa­cet­ten van je ei­gen rechts­ge­bied, maar ook van an­de­re rechts­ge­bie­den en dis­ci­pli­nes als in­no­va­tie, cir­cu­lai­re eco­no­mie, mo­der­ne over­heids­stu­ring, ge­brui­kers­on­der­zoek en soft­wa­re­ont­wik­ke­ling.

Wie is Gemeente Amsterdam

Een stage bij de gemeente is een mooie kans om te laten zien wat je waard bent. Je wordt goed begeleid, krijgt de kans je te ontwikkelen in je vakgebied en veel verantwoordelijkheden en taken die passen bij je opleiding. Er zijn stages binnen veel verschillende vakgebieden. Bijvoorbeeld communicatie en voorlichting, veiligheid, techniek, ict, hrm en gezondheid. Je bent van harte welkom als stagiair bij de gemeente als je iets met Amsterdam hebt en een mbo, hbo of wo opleiding volgt. Je krijgt één vaste stagebegeleider voor zowel inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages