Stagiair financieel-economisch medewerker

Bij de directie Financieel-economische zaken stelt de afdeling KI&U het Jaarverslag van OCW op in samenwerking met de directies van OCW. In het jaarverslag wordt de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen waarin OCW aangeeft hoe onder meer het begrotingsbeheer en financieel beheer en de begrotingsuitvoering is verlopen (rechtmatigheid). De stagiair gaat meewerken aan het opstellen van de bedrijfsvoeringsparagraaf en krijgt daar een belangrijke rol in. Ook gaat de stagiair onderzoeken wat andere ministeries hebben opgenomen in hun bedrijfsvoeringsparagraaf, welke opmerkingen de ADR en Algemene Rekenkamer hebben gemaakt en wat OCW daar van kan leren. De stagiair doet vervolgens een voorstel voor onderwerpen die bij OCW verder kunnen verbeteren.

Wat ga je doen?

Het werkveld heeft vele aspecten: toepassen rijksbrede voorschriften, planning en control, organisatie-inzicht, contacten met diverse directies. Het helpt als de stagiair hier in studievakken al mee te maken heeft, zoals met bedrijfsorganisatie, procesmanagement, financieel management, control en controle. De stagiair leert hoe de overheid in de praktijk werkt, krijgt gelegenheid om eigen ideeën in te brengen en initiatief te nemen. Een actieve open lerende houding, kritische blik en humor helpen daar bij.

Het gaat om een meewerkstage, maar kan worden gecombineerd met het schrijven van een scriptie (afstudeerstage).

Wat krijg je er voor terug?

 • Als je bij ons stage loopt, vragen we je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Het is verplicht dat je tijdens de gehele stageperiode ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Is dat niet het geval? Dan nemen we je sollicitatie helaas niet mee in de sollicitatieprocedure.
 • Het kan zijn dat je een bepaalde periode vanuit huis werkt vanwege de situatie rondom COVID-19. Het is gelukkig goed mogelijk om virtueel onderdeel te worden van onze leuke afdeling.
 • Wanneer het mogelijk is naar kantoor te komen, vragen we je om je aan de op dat moment geldende COVID maatregelen te houden.

Wat ga je doen?

Het werkveld heeft vele aspecten: toepassen rijksbrede voorschriften, planning en control, organisatie-inzicht, contacten met diverse directies. Het helpt als de stagiair hier in studievakken al mee te maken heeft, zoals met bedrijfsorganisatie, procesmanagement, financieel management, control en controle. De stagiair leert hoe de overheid in de praktijk werkt, krijgt gelegenheid om eigen ideeën in te brengen en initiatief te nemen. Een actieve open lerende houding, kritische blik en humor helpen daar bij.

Het gaat om een meewerkstage, maar kan worden gecombineerd met het schrijven van een scriptie (afstudeerstage).

Wat krijg je er voor terug?

 • Als je bij ons stage loopt, vragen we je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Het is verplicht dat je tijdens de gehele stageperiode ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Is dat niet het geval? Dan nemen we je sollicitatie helaas niet mee in de sollicitatieprocedure.
 • Het kan zijn dat je een bepaalde periode vanuit huis werkt vanwege de situatie rondom COVID-19. Het is gelukkig goed mogelijk om virtueel onderdeel te worden van onze leuke afdeling.
 • Wanneer het mogelijk is naar kantoor te komen, vragen we je om je aan de op dat moment geldende COVID maatregelen te houden.

Wie is Rijksoverheid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages