Stagiair datastrategie en datamanagement

Vind je het leuk om middels interviews ons mee te nemen in een realiseerbare ambitie, door het uitvoeren van o.a. een (gap)analyse, (literatuur) onderzoek en interviews om zo te komen tot een gedragen visie voor onze datastrategie?

Reageer dan vooral!

Je gaat ons helpen helpen bij het verhogen van het bewustzijn en het belang van datamanagement waaronder data governance, datakwaliteit, master datamanagement en metadata management. Er gebeurt al veel maar er is nog geen P-Direkt brede datastrategie ingericht en daarom zijn we op zoek naar een afstudeer stagiair die dit bij P-Direkt in kaart brengt en ons advies geeft hoe we dit aan kunnen pakken op basis van de nieuwste inzichten vanuit je masteropleiding, technisch bestuurskunde, bedrijfskunde, informatica, informatiemanagement etc.

Wat ga je doen?

Omdat onze dienstverlening verandert ontwikkelen wij ons meerdere kanten op waarin webestaande producten door ontwikkelen, onze dienstverlening verbreden maar ook onze dienstverlening verdiepen.Medewerkers hebben goede informatie nodig om adequaat werk te kunnen leveren. Data gedreven werken stelt hun in staat om doelgerichter, vollediger en juiste beslissingen te nemen op alle niveaus, zodat zij hun expertise volledig kunnen inzetten voor het behalen van resultaten.Met data gedreven werken krijg je:

 • Grotere wendbaarheid
 • Effectiviteit
 • Efficiency
 • Betere beleidsontwikkeling
 • Transparantie
 • Kwaliteit

Data gedreven werken stelt P-Direkt in staat om gerichter te reageren, beter uitvoerbaar beleid te ontwikkelen en efficiënter te werken.P-Direkt heeft verschillende data(stromen);

 • Data van onze dienstverlening voor alle 140.000 ambtenaren
 • Data over ons productieproces
 • Data voor de bedrijfsvoering (PIOFACH)

We hebben intern verschillende doelstellingen met al die data en informatie:

 • Het beschikbaar stellen aan de managers van het rijk en de HR-adviseurs, via managementrapporten
 • Beschikbaar stellen van data voor beleid, controllers en informatiespecialisten
 • Het aLab voert HR analytics onderzoeken uit in opdracht van ministeries of organisaties. HR analytics is het generen van inzichten binnen HR door middel van het analyseren van kwantitatieve data.
 • Het Contact Center (CC) en Dienst Verlening Systemen (DVS) sturen met productiedata de dienstverlening

Het behalen van de scriptie is prioriteit. Daarnaast is het mogelijk de organisatie P-Direkt beter te leren kennen. Op die manier kun je tijdens het schrijven van je scriptie ervaren hoe het is om bijvoorbeeld als Datascientist bij het aLab te werken of om te zien hoe wij binnen P-Direkt onze dienstverlening op gebied van data verbeteren.

Wat krijg je er voor terug?

De gesprekken vinden plaats na 22 augustus.

Wat ga je doen?

Omdat onze dienstverlening verandert ontwikkelen wij ons meerdere kanten op waarin webestaande producten door ontwikkelen, onze dienstverlening verbreden maar ook onze dienstverlening verdiepen.Medewerkers hebben goede informatie nodig om adequaat werk te kunnen leveren. Data gedreven werken stelt hun in staat om doelgerichter, vollediger en juiste beslissingen te nemen op alle niveaus, zodat zij hun expertise volledig kunnen inzetten voor het behalen van resultaten.Met data gedreven werken krijg je:

 • Grotere wendbaarheid
 • Effectiviteit
 • Efficiency
 • Betere beleidsontwikkeling
 • Transparantie
 • Kwaliteit

Data gedreven werken stelt P-Direkt in staat om gerichter te reageren, beter uitvoerbaar beleid te ontwikkelen en efficiënter te werken.P-Direkt heeft verschillende data(stromen);

 • Data van onze dienstverlening voor alle 140.000 ambtenaren
 • Data over ons productieproces
 • Data voor de bedrijfsvoering (PIOFACH)

We hebben intern verschillende doelstellingen met al die data en informatie:

 • Het beschikbaar stellen aan de managers van het rijk en de HR-adviseurs, via managementrapporten
 • Beschikbaar stellen van data voor beleid, controllers en informatiespecialisten
 • Het aLab voert HR analytics onderzoeken uit in opdracht van ministeries of organisaties. HR analytics is het generen van inzichten binnen HR door middel van het analyseren van kwantitatieve data.
 • Het Contact Center (CC) en Dienst Verlening Systemen (DVS) sturen met productiedata de dienstverlening

Het behalen van de scriptie is prioriteit. Daarnaast is het mogelijk de organisatie P-Direkt beter te leren kennen. Op die manier kun je tijdens het schrijven van je scriptie ervaren hoe het is om bijvoorbeeld als Datascientist bij het aLab te werken of om te zien hoe wij binnen P-Direkt onze dienstverlening op gebied van data verbeteren.

Wat krijg je er voor terug?

De gesprekken vinden plaats na 22 augustus.

Wie is Rijksoverheid

P-Direkt is een shared service organisatie en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over drie locaties: Den Haag, Zwolle en Bonaire.

Wij zijn de HR-dienstverlener van de Rijksoverheid. Voor bijna 140.000 medewerkers en managers van ministeries en andere overheidsorganisaties bieden wij een breed pakket aan diensten op het snijvlak van HR en ICT. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling ('iedereen op tijd het juiste salaris') en informatievoorziening. Met onze innovatieve technologie kunnen medewerkers en managers van de Rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerken wij ruim € 9,7 miljard aan personeels- en salariskosten.

Onze vier kernwaarden zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief.

Wij blijven toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers:

 • wendbaarheid;
 • continu verbeteren;
 • samenwerken;
 • vakmanschap.

Met de aandacht voor deze pijlers versterken we al onze medewerkers, en dus onze organisatie.

De afdeling relatiebeheer en ontwikkeling is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de dienstverlening van P-Direkt. Dat doen we in verbinding met onze externe en interne stakeholders. De strategische personeelsagenda (SPB 2025) van de rijksoverheid, Wet- en regelgeving en de cao-Rijk, maar ook de MT VBR ontwikkelagenda en de ICBR-agenda (rijksbrede bedrijfsvoering) zijn hierin leidend.

De afdeling bestaat uit drie clusters.

We dragen in 2022 bij aan de doorontwikkeling, verbreding en verdieping van de dienstverlening van P-Direkt, zodat de dienstverlening ook in de toekomst wordt beleefd als betrouwbaar, efficiënt en klantgericht.

Voor 2022 willen we dat we meer voorspelbaar worden in de ontwikkeling van de dienstverlening en klanten nog beter betrekken hierin.

RenO is een professionele, innovatieve en deskundige afdeling die de verbetering van de dienstverlening van P-Direkt faciliteert, de vernieuwing van de dienstverlening van P-Direkt aanjaagt en die (intern en extern) afstemt en coördineert.

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages