Wij zijn op zoek naar een stagiair in de laatste fase van de studie, die een afstudeeronderzoek wil doen. 

Reageer voor 30 november!

Wat ga je doen?

In mei 2022 organiseert P-Direkt een Rijksbreed congres over de digitale toekomst van HR. We nodigen alle Rijkambetenaren uit die in hun werk te maken hebben met HR. Dit congres organiseren we samen met UBR personeel en Binnenwerk. Vanaf 1 januari 2022 vormen we samen met die twee organisaties een nieuwe organisatie in oprichting. We worden vormen dus één organisatie in Rijksbrede HR dienstverlening. De ontwikkelingen in HR zijn enerzijds technisch, door de toenemende mogelijkheden die digitalisering ons biedt en anderzijds organisatorisch: er wordt steeds beter samengewerkt om de medewerker overal binnen het Rijk zo goed mogelijk te bedienen.

Voor dit congres zijn we op zoek naar een stagiair in de laatste fase van de studie, die in het kader van bovengenoemd onderwerp een afstudeeronderzoek wil doen. Zowel het gebruik van HR analytics als het interviewen van spelers binnen de HR- en bedrijfsvoeringsketen, zoals de directeuren HR van verschillende ministeries, behoren tot de mogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek leidt, naast een afstudeerscriptie, tot een whitepaper dat uitgedeeld kan worden aan de bezoekers van het congres. Daarnaast vragen we je te helpen met een aantal praktische en coördinerende taken in de aanloop naar het congres.

Tijdens de stageperiode word je begeleid door de projectleider en de deelprojectleider van het congres. We zijn op zoek naar iemand die in de periode van januari 2022 kan starten. Het congres vindt medio mei 2022 plaats. Daarna heb je nog tijd om werkzaamheden af te ronden. We denken dat je tot eind mei daarvoor nodig hebt.

Op dit moment werken we vooral vanuit huis. Veel contact verloopt dan ook via de telefoon en beeldbellen. In sommige gevallen kun je bepaalde werkzaamheden ook op kantoor uitvoeren, maar dit is alleen in overleg. We vragen om een flexibele en zelfstandige houding.

Wat krijg je er voor terug?

Wat ga je doen?

In mei 2022 organiseert P-Direkt een Rijksbreed congres over de digitale toekomst van HR. We nodigen alle Rijkambetenaren uit die in hun werk te maken hebben met HR. Dit congres organiseren we samen met UBR personeel en Binnenwerk. Vanaf 1 januari 2022 vormen we samen met die twee organisaties een nieuwe organisatie in oprichting. We worden vormen dus één organisatie in Rijksbrede HR dienstverlening. De ontwikkelingen in HR zijn enerzijds technisch, door de toenemende mogelijkheden die digitalisering ons biedt en anderzijds organisatorisch: er wordt steeds beter samengewerkt om de medewerker overal binnen het Rijk zo goed mogelijk te bedienen.

Voor dit congres zijn we op zoek naar een stagiair in de laatste fase van de studie, die in het kader van bovengenoemd onderwerp een afstudeeronderzoek wil doen. Zowel het gebruik van HR analytics als het interviewen van spelers binnen de HR- en bedrijfsvoeringsketen, zoals de directeuren HR van verschillende ministeries, behoren tot de mogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek leidt, naast een afstudeerscriptie, tot een whitepaper dat uitgedeeld kan worden aan de bezoekers van het congres. Daarnaast vragen we je te helpen met een aantal praktische en coördinerende taken in de aanloop naar het congres.

Tijdens de stageperiode word je begeleid door de projectleider en de deelprojectleider van het congres. We zijn op zoek naar iemand die in de periode van januari 2022 kan starten. Het congres vindt medio mei 2022 plaats. Daarna heb je nog tijd om werkzaamheden af te ronden. We denken dat je tot eind mei daarvoor nodig hebt.

Op dit moment werken we vooral vanuit huis. Veel contact verloopt dan ook via de telefoon en beeldbellen. In sommige gevallen kun je bepaalde werkzaamheden ook op kantoor uitvoeren, maar dit is alleen in overleg. We vragen om een flexibele en zelfstandige houding.

Wie is Rijksoverheid

P-Direkt

P-Direkt is een shared service organisatie en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over drie locaties: Den Haag, Zwolle en Bonaire.

Wij zijn de HR-dienstverlener van de Rijksoverheid. Voor bijna 140.000 medewerkers en managers van ministeries en andere overheidsorganisaties bieden wij een breed pakket aan diensten op het snijvlak van HR en ICT. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling ('iedereen op tijd het juiste salaris') en informatievoorziening. Met onze innovatieve technologie kunnen medewerkers en managers van de Rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerken wij ruim € 9,7 miljard aan personeels- en salariskosten.

Onze vier kernwaarden zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief.

Wij blijven toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers:

  • wendbaarheid;
  • continu verbeteren;
  • samenwerken;
  • vakmanschap.

Met de aandacht voor deze pijlers versterken we al onze medewerkers, en dus onze organisatie.

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages