Innovatie is nodig om Nederland nu en in de toekomst op een duurzame manier veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) werkt voor heel Rijkswaterstaat aan agendasetting, overzicht en inzicht en het stimuleren en faciliteren van innovatie. Met CIP stimuleren en faciliteren we de doorontwikkeling van innovatieve ideeën. Het programma koppelt verschillende partijen binnen en buiten Rijkswaterstaat aan elkaar zodat ze ideeën, experimenten en resultaten kunnen uitwisselen.

Sinds de start van het programma zijn tientallen CIP-projecten geïnitieerd op de ontwerpen Ruimte en Duurzaamheid, Water, Infra en Mobiliteit, Informatievoorziening en een Innovatietestcentrum. Rijkswaterstaat wil dit portfolio van innovatieprojecten evalueren. De resultaten vormen input voor de herpositionering van het programma, waar binnenkort mee gestart wordt.


Wat ga je doen?

Jij gaat als stagiair innovatie brononderzoek uitvoeren en interviews houden met clusterleiders en projectleiders van het CIP-programma.

Vraagstukken die tijdens de stage onderzocht worden:

 • Algemeen beeld
 • Hoe is de portefeuille opgebouwd, hoe ziet de verdeling naar focus/onderwerp eruit?
 • Wat is de gemiddelde looptijd van de innovaties?
 • Wat is de gemiddelde omvang van de projecten?
 • Welke partners zijn betrokken (geweest) bij de uitvoering van de projecten?

Toegevoegde waarde, implementatie en opschaling:

 • Welk beeld kan geschetst worden van innovaties mbt de toegevoegde waarde van een investering vanuit het CIP-budget voor innovatieve ideeën in relatie tot implementatie/ opschaling, minder geslaagde trajecten en van trajecten die weliswaar geslaagd zijn maar niet tot opschaling komen? Met voorbeelden.
 • Welke oorzaken liggen er aan ten grondslag als een succesvol CIP-project ‘op de plank’ blijft liggen?
 • Welke financieringsbronnen worden gebruikt voor deze implementatie/opschaling?
 • Is er een onderbouwing mogelijk dat zonder de CIP-financiering projecten niet geleid zouden hebben tot geslaagde innovaties?
 • Gelet op de driedeling van innovaties die RWS sinds 2021 hanteert (productiegedreven, missiegedreven, toekomstgedreven), hoe verhouden de CIP-projecten zicht tot deze driedeling? (Hoeveel CIP per type innovatie).

Het eindproduct van de stage is een rapport met bevindingen dat in ieder geval bevat:

 • een beeld van het portfolio van CIP-projecten van de afgelopen jaren;
 • een beeld van innovaties die wel en niet leiden tot opschaling/implementatie;
 • een lijst met deelnemende partijen (intern en extern);
 • een beeld van de omvang van de financiering van de CIP-projecten, zowel CIP-bijdrage al andere bijdragen;
 • een beeld van de toegevoegde waarde van de CIP-investering: investering versus effect

Aanbevelingen;

 • een lijst met geïnterviewde personen;
 • een PPT-presentatie aan de afdeling Innovatie en Kennis.

Gedurende je opleiding werk je samen met de innovatieadviseurs van het CIP en krijg je begeleiding van de programmamanager Innovatiemanagement

Heb jij interesse na het lezen van deze vacature? Solliciteer dan nu voor stagiair innovatie bij Rijkswaterstaat!

Wat krijg je er voor terug?

Stagevergoeding €635,- bruto per maand.

Werk je minder dan 40 uur? Dan is je vergoeding naar rato. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aanmerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

Wat ga je doen?

Jij gaat als stagiair innovatie brononderzoek uitvoeren en interviews houden met clusterleiders en projectleiders van het CIP-programma.

Vraagstukken die tijdens de stage onderzocht worden:

 • Algemeen beeld
 • Hoe is de portefeuille opgebouwd, hoe ziet de verdeling naar focus/onderwerp eruit?
 • Wat is de gemiddelde looptijd van de innovaties?
 • Wat is de gemiddelde omvang van de projecten?
 • Welke partners zijn betrokken (geweest) bij de uitvoering van de projecten?

Toegevoegde waarde, implementatie en opschaling:

 • Welk beeld kan geschetst worden van innovaties mbt de toegevoegde waarde van een investering vanuit het CIP-budget voor innovatieve ideeën in relatie tot implementatie/ opschaling, minder geslaagde trajecten en van trajecten die weliswaar geslaagd zijn maar niet tot opschaling komen? Met voorbeelden.
 • Welke oorzaken liggen er aan ten grondslag als een succesvol CIP-project ‘op de plank’ blijft liggen?
 • Welke financieringsbronnen worden gebruikt voor deze implementatie/opschaling?
 • Is er een onderbouwing mogelijk dat zonder de CIP-financiering projecten niet geleid zouden hebben tot geslaagde innovaties?
 • Gelet op de driedeling van innovaties die RWS sinds 2021 hanteert (productiegedreven, missiegedreven, toekomstgedreven), hoe verhouden de CIP-projecten zicht tot deze driedeling? (Hoeveel CIP per type innovatie).

Het eindproduct van de stage is een rapport met bevindingen dat in ieder geval bevat:

 • een beeld van het portfolio van CIP-projecten van de afgelopen jaren;
 • een beeld van innovaties die wel en niet leiden tot opschaling/implementatie;
 • een lijst met deelnemende partijen (intern en extern);
 • een beeld van de omvang van de financiering van de CIP-projecten, zowel CIP-bijdrage al andere bijdragen;
 • een beeld van de toegevoegde waarde van de CIP-investering: investering versus effect

Aanbevelingen;

 • een lijst met geïnterviewde personen;
 • een PPT-presentatie aan de afdeling Innovatie en Kennis.

Gedurende je opleiding werk je samen met de innovatieadviseurs van het CIP en krijg je begeleiding van de programmamanager Innovatiemanagement

Heb jij interesse na het lezen van deze vacature? Solliciteer dan nu voor stagiair innovatie bij Rijkswaterstaat!

Wat krijg je er voor terug?

Stagevergoeding €635,- bruto per maand.

Werk je minder dan 40 uur? Dan is je vergoeding naar rato. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aanmerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

Wie is Rijksoverheid

Rijkswaterstaat

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Belinda Gelsema

Belinda Gelsema