Als zeilschip is de Clipper in de basis al heel groen bezig. Tijdens jouw stage ga je aan de slag met het onderzoeken van een aantal verschillende zaken. Je gaat de huidige werkprocessen in kaart brengen waarmee je vervolgens de carbon footprint van de Clipper kunt opstellen (‘de nulmeting’). Van daaruit kan je verbeterprocessen initiëren om de voetafdruk van de Clipper te verlagen en documenteren. Aanvullend geef je advies betreft duurzaamheid in de communicatie, social media kanalen en over de website van de Clipper.

De Rederij Clipper Stad Amsterdam bestaat uit 7 medewerkers op kantoor, en 45 aan boord van de Clipper. De Rederij richt zich onder andere op schoon water en sanitatie,  waardig werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie.Wat ga je doen?

Je kunt tijdens de stage bijvoorbeeld gaan kijken naar mogelijke deelname aan the Green Key, the Blue Flag en vergelijkbare initiatieven, maar ook de CO2-prestatieladder, verschillende CO2 compensatieprojecten, CO2-emissiefactor en praktische verbeteringen zoals zorgen voor minder plastic aan boord. Je zou ook bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van o.a. het platform van de Water Revolution zie https://waterrevolutionfoundation.org/ en hun Yacht Environmental Transparency Index (YETI); om het profiel van de Clipper te benchmarken met andere schepen en ideeën te bekijken van scheepsbouwers, rederijen en scheepsarchitecten.

Wat krijg je er voor terug?

Een interessante internationale werkomgeving en een project waar je een waardevolle bijdrage kunt leveren. Verder kun je rekenen op:

  • Ruim­te voor een ei­gen op­dracht of pro­ject in over­leg.
  • een bru­to sta­ge­ver­goe­ding van € 174 tot € 800 per maand (o.b.v. 36 uur en af­han­ke­lijk van jouw leef­tijd).
  • de be­ge­lei­ding van jouw sta­ge­be­ge­lei­der.
  • (on)ge­vraag­de en al­tijd goed­be­doel­de hulp van de col­le­ga’s.

Wat ga je doen?

Je kunt tijdens de stage bijvoorbeeld gaan kijken naar mogelijke deelname aan the Green Key, the Blue Flag en vergelijkbare initiatieven, maar ook de CO2-prestatieladder, verschillende CO2 compensatieprojecten, CO2-emissiefactor en praktische verbeteringen zoals zorgen voor minder plastic aan boord. Je zou ook bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van o.a. het platform van de Water Revolution zie https://waterrevolutionfoundation.org/ en hun Yacht Environmental Transparency Index (YETI); om het profiel van de Clipper te benchmarken met andere schepen en ideeën te bekijken van scheepsbouwers, rederijen en scheepsarchitecten.

Wat krijg je er voor terug?

Een interessante internationale werkomgeving en een project waar je een waardevolle bijdrage kunt leveren. Verder kun je rekenen op:

  • Ruim­te voor een ei­gen op­dracht of pro­ject in over­leg.
  • een bru­to sta­ge­ver­goe­ding van € 174 tot € 800 per maand (o.b.v. 36 uur en af­han­ke­lijk van jouw leef­tijd).
  • de be­ge­lei­ding van jouw sta­ge­be­ge­lei­der.
  • (on)ge­vraag­de en al­tijd goed­be­doel­de hulp van de col­le­ga’s.

Wie is Gemeente Amsterdam

Een stage bij de gemeente is een mooie kans om te laten zien wat je waard bent. Je wordt goed begeleid, krijgt de kans je te ontwikkelen in je vakgebied en veel verantwoordelijkheden en taken die passen bij je opleiding. Er zijn stages binnen veel verschillende vakgebieden. Bijvoorbeeld communicatie en voorlichting, veiligheid, techniek, ict, hrm en gezondheid. Bekijk maar eens hoe de gemeente in elkaar zit op https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/organisatie. Je bent van harte welkom als stagiair bij de gemeente als je iets met Amsterdam hebt en een mbo, hbo of wo opleiding volgt. Je krijgt één vaste stagebegeleider voor zowel inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Belinda Gelsema

Belinda Gelsema