Wat betekent het voor de maatschappelijke opgaves als we van een exportgedreven economie naar een meer binnenlands gedreven economie gaan? En kunnen we door investeringen te sturen bijdragen aan brede welvaart in zowel Europees als Caribisch Nederland? Als dit soort vragen jou interesseren, zit je bij het cluster Macro-economie in Den Haag goed. Tijdens je stage krijg je een kijkje in de keuken van het adviseren van de ambtelijke en politieke top over deze en andere onderwerpen. Daarnaast werk je aan je eigen onderzoeksproject.

Wat ga je doen?

Als stagiair macro-economie draag je bij aan het verbreden van de economische discussies met een maatschappelijke insteek. Je richt je op actuele economische thema’s die het beleidsterrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) raken. Denk aan een goed openbaar bestuur, de cycliciteit van de woningmarkt, ruimtelijke ordening en de pensioenhervorming. Maar ook aan het verbeteren van de digitale overheid en productiviteit van de overheid.

Je stimuleert in goede samenwerking met collega-economen de kennisopbouw en kennisuitwisseling. De zaken waar je bij betrokken bent, reiken verder dan het directe beleidsterrein van het ministerie. Het gaat bijvoorbeeld om advisering over interdepartementale studiegroepen of de gevolgen van economische en budgettaire ontwikkelingen als door de coronacrisis. Ook organiseer je economensessies voor directeuren. Je werkzaamheden doe je niet alleen binnen BZK, maar ook bij andere departementen en instituten, zoals het Centraal Planbureau.

Je krijgt begeleiding van je stagebegeleider, maar voert wel zelfstandig een project uit. Samen, en op basis van jouw interesses en de prioriteiten van de afdeling, stemmen we af welk project je oppakt. Daarnaast werk je mee aan macro-economische advisering van de minister en de ambtelijke top, bijvoorbeeld ter voorbereiding op overleg met andere bewindslieden of gesprekspartners.

Wat krijg je er voor terug?

  • Alleen als je nog niet klaar bent met je studie kun je stage lopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Het is niet noodzakelijk dat je inhoudelijke kennis hebt van een specifiek beleidsonderwerp.
  • Je stage begint op 24 januari 2022 en duurt tot en met augustus 2022. De exacte start- en einddatum bepalen we in onderling overleg.
  • We gaan uit van een stage voor een fulltime werkweek. Deeltijd — vier dagen — is bespreekbaar.
  • Graag ontvangen we een motivatiebrief met cv uiterlijk 5 december 2021 via het online formulier.

Wat ga je doen?

Als stagiair macro-economie draag je bij aan het verbreden van de economische discussies met een maatschappelijke insteek. Je richt je op actuele economische thema’s die het beleidsterrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) raken. Denk aan een goed openbaar bestuur, de cycliciteit van de woningmarkt, ruimtelijke ordening en de pensioenhervorming. Maar ook aan het verbeteren van de digitale overheid en productiviteit van de overheid.

Je stimuleert in goede samenwerking met collega-economen de kennisopbouw en kennisuitwisseling. De zaken waar je bij betrokken bent, reiken verder dan het directe beleidsterrein van het ministerie. Het gaat bijvoorbeeld om advisering over interdepartementale studiegroepen of de gevolgen van economische en budgettaire ontwikkelingen als door de coronacrisis. Ook organiseer je economensessies voor directeuren. Je werkzaamheden doe je niet alleen binnen BZK, maar ook bij andere departementen en instituten, zoals het Centraal Planbureau.

Je krijgt begeleiding van je stagebegeleider, maar voert wel zelfstandig een project uit. Samen, en op basis van jouw interesses en de prioriteiten van de afdeling, stemmen we af welk project je oppakt. Daarnaast werk je mee aan macro-economische advisering van de minister en de ambtelijke top, bijvoorbeeld ter voorbereiding op overleg met andere bewindslieden of gesprekspartners.

Wat krijg je er voor terug?

  • Alleen als je nog niet klaar bent met je studie kun je stage lopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Het is niet noodzakelijk dat je inhoudelijke kennis hebt van een specifiek beleidsonderwerp.
  • Je stage begint op 24 januari 2022 en duurt tot en met augustus 2022. De exacte start- en einddatum bepalen we in onderling overleg.
  • We gaan uit van een stage voor een fulltime werkweek. Deeltijd — vier dagen — is bespreekbaar.
  • Graag ontvangen we een motivatiebrief met cv uiterlijk 5 december 2021 via het online formulier.

Wie is Rijksoverheid

Stagelopen bij de Rijksoverheid? Dat kan. Of je nu een mbo-, hbo-, of wo-opleiding volgt. Je kunt met alle mogelijke opleidingen terecht. Denk aan rechten, finance, administratie, ICT, bestuurskunde of communicatie. De stageduur varieert van een paar weken tot een jaar en je krijgt een stagevergoeding. Met stageplekken bij alle mogelijke rijksorganisaties, zit er vast een stage voor je bij.

De weergegeven reviews zijn van oud stagiairs.
Nog geen reviews beschikbaar

Vragen over deze vacature?

Belinda Gelsema

Belinda Gelsema