Stage bij de Nederlandse ambassade te Warschau

De Nederlandse ambassade in Warschau is op zoek naar een stagiair voor de periode 1 oktober 2022 t/m 31 maart 2023 (minimaal zes weken/maximaal zes maanden).


Wat ga je doen?

Wij zoeken een stagiair die voor ons een strategisch communicatieplan kan schrijven en een toolbox kan ontwikkelen om die strategie te implementeren.

Wat krijg je er voor terug?

Wij bieden een unieke ervaring om als stagiair kennis te maken en mee te werken aan de communicatie activiteiten en het communicatiebeleid van de ambassade. Tevens krijg je de kans om bilaterale diplomatie van dichtbij mee te maken.

Leeropdracht

Deze wordt in onderlinge afstemming met de stagiair en de stage-coördinator van de opleiding nader ingevuld, maar beval in ieder geval de volgende componenten:

  • Het opstellen van een strategisch communicatieplan voor de ambassade en in het verlengde daarvan het ontwikkelen van een communicatie toolbox.
  • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de externe communicatie van de ambassade (presentaties, sociale media berichten, speeches).
  • Meewerken aan de invulling van publieksdiplomatie activiteiten, waarbij je de samenwerking zoekt met de verschillende afdelingen van de ambassade en mogelijke lokale partners.
  • Voorwaarden en vergoedingen
  • Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

COVID-19

Momenteel werken alle rijksambtenaren i.v.m. de covid-19 pandemie gedeeltelijk thuis. Het is lastig te voorspellen wat de situatie zal zijn bij aanvang van de stage, maar het is goed om er rekening mee te houden dat je gedeeltelijk vanuit huis zal moeten werken. Daarbij word je uiteraard intensief begeleid door collega’s en is er veelvuldig contact.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een stagiair die voor ons een strategisch communicatieplan kan schrijven en een toolbox kan ontwikkelen om die strategie te implementeren.

Wat krijg je er voor terug?

Wij bieden een unieke ervaring om als stagiair kennis te maken en mee te werken aan de communicatie activiteiten en het communicatiebeleid van de ambassade. Tevens krijg je de kans om bilaterale diplomatie van dichtbij mee te maken.

Leeropdracht

Deze wordt in onderlinge afstemming met de stagiair en de stage-coördinator van de opleiding nader ingevuld, maar beval in ieder geval de volgende componenten:

  • Het opstellen van een strategisch communicatieplan voor de ambassade en in het verlengde daarvan het ontwikkelen van een communicatie toolbox.
  • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de externe communicatie van de ambassade (presentaties, sociale media berichten, speeches).
  • Meewerken aan de invulling van publieksdiplomatie activiteiten, waarbij je de samenwerking zoekt met de verschillende afdelingen van de ambassade en mogelijke lokale partners.
  • Voorwaarden en vergoedingen
  • Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

COVID-19

Momenteel werken alle rijksambtenaren i.v.m. de covid-19 pandemie gedeeltelijk thuis. Het is lastig te voorspellen wat de situatie zal zijn bij aanvang van de stage, maar het is goed om er rekening mee te houden dat je gedeeltelijk vanuit huis zal moeten werken. Daarbij word je uiteraard intensief begeleid door collega’s en is er veelvuldig contact.

Wie is Rijksoverheid

Polen heeft de laatste jaren een stormachtige politieke, economische en culturele ontwikkeling doorgemaakt en manifesteert zich steeds meer als mondige en regionaal actieve speler. De ambassade speelt een duidelijke rol in de versterking van de Nederlands-Poolse samenwerking, waarbij communicatie essentieel is. Ambassade Warschau is een middelgrote diplomatieke vertegenwoordiging met tien uitgezonden en twintig lokaal aangenomen collega’s. De ambassade behartigt de Nederlandse inzet en belangen op veel terreinen zoals economie, landbouw, defensie, cultuur en politiek. Je komt bij ons in het politieke cluster, maar wij werken in interdisciplinaire teams en de communicatiestrategie en toolbox zijn bedoeld voor de hele ambassade.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Diversiteit en inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, functiebeperking, kennis en competenties.

Vragen over deze vacature?

Team Mediastages